Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı

Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı, dünyanın bugün büyük ihtiyaç duyduğu "Birlikte Yaşama Tecrübesi"nin yüzyıllar boyu ülkemizde yaşanmakta olduğu fikrinden hareketle, kültür ve inanç zenginliğimizin günümüze uyarlanarak dünyaya sunulmasına katkıda bulunmak amacıyla 1994 yılında kurulmuştur.

Bu tarihten itibaren yurtiçinde ve yurtdışında sevgi, hoşgörü ve diyaloğu geliştirici ve pekiştirici aktiviteler sergilemeyi kendine prensip edinmiştir.

Vakfımız faaliyetlerini halen Abant Platformu, Kültürlerarası Diyalog Platformu (KADİP), Diyalog Avrasya Platformu (DA Platform), Medialog Platform ve Kadın Platformu ile birlikte yürütmektedir.

Abant Platformu, Türkiye'deki aydınların birbirlerini tanımalarının zemini teşkil etmektedir. Platformun organize ettiği periyodik toplantılarda demokrasi, insan hakları, devlet, laiklik, küreselleşme ve Türkiye'de İslam gibi konuları tartışarak ve aydınlar arasındaki diyalog ve uzlaşmayı güçlendirmeyi amaçlar.

Kültürlerarası Diyalog Platformu (KADİP) son yüzyılda ve günümüzde yoğun biçimde yaşanmakta olan tüm ülkelerin ortak problemi teröre ve savaşlara karşı ortak çözümler üretmek amacıyla, yurtiçinden ve yurtdışından dini temsilcilerin, kanaat önderlerinin ve bilim adamlarının katılımıyla önemli toplantılara imza atar. Farklı din, kültür ve inanç sahibi ehliyetli ve seçkin isimler bir araya gelerek tüm dünyaya ortak mesajlar vermektedir.

Diyalog Avrasya Platformu (DA Platform) ise tarih, din, dil ve kültür ortaklığımızın çağlar öncesine dayandığı  Doğu Avrupa ve Orta Asya ülkelerinin birbirleriyle ve dünya ile iletişimine katkıda bulunarak ülkelerarası kültürel, eğitimsel ve iletişimsel köprüler kurmayı hedefler.

Medialog Platformu, medya alanında bir diyalog kültürü oluşturmayı, ilkeli ve doğru habercilik adına kültürlerin, inanışların, yaşayışların ve bu çerçevedeki sıcak gelişmelerin yerinde, zamanında ve doğru bir gözlemle haberleştirilmesini, okura doğru bir yöntemle ulaştırılmasını, halklar, medeniyetler ve toplumlar arasında barış ve diyaloğun tesisi amacıyla medya yolunun kullanılmasını amaçlamıştır. 

Kadın Platformu farklı dünya görüşlerinden kadınları bir araya getirerek, önce insan sonra kadın olma ortak paydasında diyalogu geliştirecek ve sadece kadınların değil insanlığın problemlerine ortak çözüm üretecek projeler ortaya koyacaktır.

Araştırma Merkezi ise yuvarlak masa ve çalışma toplantıları, yayınlar, bültenler ve internet yayıncılığının yanı sıra, bünyesinde kurulan kütüphane ile başta Onursal Başkanımız Fethullah Gülen’e ait gerek yazılı, gerekse görsel belge olmak üzere vakıf çalışmaları, tüm platformların gerçekleştirdiği faaliyet ve yayınları bir araya toplayan bir dokümantasyon merkezi olarak hizmet vermektedir.

Yapılan bütün bu çalışmaların yanısıra nadir olarak üstün hizmetleri ve yaptığı çalışmalarıyla kendi ülke insanının refahı ve mutluluğu ile birlikte evrensel barış ve hoşgörüye katkıda bulunan büyük devlet adamlarına, çalışmalarımıza ilham olmaları gayesi ile ödüller verilmektedir.