Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı

Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı (GYV)

Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı (GYV), farklılıkları zenginlik olarak görüp, insanları kendi konumunda kabullenerek, karşılıklı saygı ve anlayış içinde birlikte yaşama düşüncesine katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur.

GYV, kurulduğu 1994 yılından beri düzenlediği sayısız etkinlikle insanları sevgiye ve barışa çağırmakta ve kültürler arası diyalog köprüleri kurarak dünya barışına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Gerçekleştirdiği etkili programlarla kısa sürede büyük bir saygınlık kazanan Vakıf, ülke sınırlarını da aşarak bölgesel ve küresel ölçekte projeleri hayata geçirmektedir.

Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı, Türkiye’deki emsalleri arasında, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi’nde (ECOSOC) genel danışmanlık statüsüne sahip ilk ve tek sivil toplum kuruluşudur.

Aynı zamanda Afrika Birliği Komisyonu (ABK) ile arasında  İşbirliği protokolü bulunmaktadır.

Vakıf, faaliyetlerini bünyesindeki farklı platformlar üzerinden yürütmektedir. Bu platformlar kısaca şunlardır:

 

 Abant Platformu

Abant Platformu, İstanbul merkezli bir düşünce forumudur. Amacı, geniş bir mesleki ve akademik yelpazeden karar alıcıları ve entelektüelleri bir araya getirerek, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde önem arz eden konuları tartışmak ve sorunlara çözüm önerileri getirmektir.

Abant toplantılarında; din - devlet ilişkileri, eğitim, demokrasi, insan hakları, Alevi ve Kürt meselesi, Ortadoğu meselesi gibi pek çok önemli konu ele alınmaktadır. Platform, demokrasinin yerleşmesi, insan hakları ile temel özgürlüklerin geliştirilmesine katkıda bulunmaya,  demokratik reformlarla ilgili çalışmalarına destek olmaya yönelik çalışmalar yapmaktadır. 

Abant Platformu çok sesli, demokratik, kapsayıcı ve medeni fikir alışverişi için her görüşten katılımcıya açıktır. Abant toplantılarının sonuç bildirgeleri resmi ve gayri resmi karar alma süreç ve mekanizmalarına katkı yapma açısından kayda değer metinlerdir. Toplantılar kitaplaştırılarak Abant birikiminin daha geniş kitlelere ulaştırılması sağlanmaktadır.

 

Medialog Platformu

Medialog Platformu, basın özgürlüğü, basında çok seslilik, medya etiği, demokrasi ve insan hakları gibi evrensel değerler çerçevesinde medyada bir konsensüs oluşturmaya, ilkeli ve doğru haberciliği yaymaya yönelik programlar gerçekleştirmektedir.

Platform, düşünce ve ifade özgürlüğü, bilgi edinme, haber alma ve serbest eleştiri hakkı gibi insan haklarının geliştirilmesine ve sağlamlaştırılmasına katkı yapmayı hedeflemektedir.

Medialog Platformu bu amaçlar doğrultusunda düşünce ve proje üretimini sağlamak, medya mensupları arasında iletişim ve dayanışmayı geliştirmek amacıyla ulusal ve uluslararası medya toplantıları düzenlemektedir.

 

Kadın Platformu

GYV Kadın Platformu, yerel ve küresel ölçekte sivil, demokratik zeminler oluşturarak, aile kurumunun güçlendirilmesi, cinsiyete dayalı ayrımcılıkla mücadele, çatışma bölgelerindeki insani krizlerin çözümü ve kadının barışın inşasında etkin rol oynamasını temin etmeye yönelik faaliyetlerde bulunmaktadır.

Kadın Platformu, hak ve özgürlükler bakımından cinsiyet eşitliği, kadınların ve kız çocuklarının güçlendirilmesi hedefleri başta olmak üzere, tüm dünyadan kadınları bir araya getirerek, kadınların ve insanlığın sorunlarına ortak çözüm arama ve kadınların bu çözümde aktif olarak yer almasını gerçekleştirmeye yönelik çalışmalar yapmaktadır.

 

Kültürlerarası Diyalog Platformu (KADİP)

Kültürlerarası Diyalog Platformu (KADİP) farklı kültürler ya da, toplumun farklı kesimleri arasında daha derin, daha zengin ve daha güçlü bağlar oluşturulması için farklı din ve mezhebe mensup cemaatleri cesaretlendiren projeler gerçekleştirmektedir.

Platform, diyalog içinde olmayan, ya da yan yana gelmekten kaçınan toplulukları ortak temalarla bir araya getirerek, sosyal, kültürel ve dini alanlardaki gerçekleştirdiği etkinliklerle birlikte yaşama kültürüne teorik ve pratik katkı sağlamaya çalışmaktadır.

KADİP, ayrıca yapılan çalışmaları kitap ya da raporlar haline getirerek, gelecek nesillerin de bu çalışmalardan istifade etmesini hedeflemektedir.

 

Da Platformu (DAP)

Diyalog Avrasya Platformu, Merkezi Avrasya coğrafyasında yaşayan, ortak tarih ve kader birliğine sahip halklar arasındaki diyaloğun sağlanması, barışın kökleşmesi, kültürel ve entelektüel birikimin geliştirilmesi ve paylaşılması gayesiyle faaliyet gösteren uluslararası bir sivil toplum örgütüdür.

Tüm insanlığı ilgilendiren güncel problemlerin çözümüne yönelik olarak tertiplenen yüzlerce uluslararası konferans ve forum, seçkin yazarların kitaplarının yayımlanması, dergi çıkarılması ve filmlerin çekilmesi, kültürel geziler düzenlenmesi gibi sayısız etkinlik Da Platformu’nun faaliyetleri arasındadır.

DA platformu; Azerbaycan, Belarus, Estonya, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Rusya Federasyonu, Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan ve Ukrayna’da faaliyet göstermektedir.